چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی- سخن دبیر اجرایی
سخن دبیر اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/19 | 
همانطور که از عنوان کنفرانس پیداست این رویداد با  هدف گرد هم آوردن متخصصان و تبادل نظر در زمینه نظام دانشگاهی، اشتغال و کارآفرینی تحصیل کرده ها در رشته‌های کاری مذکور در حال برگزاری می‌باشد. زمان برگزاری این کنفرانس سوم و چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته یک رویداد بزرگ ملی خواهد بود.
پیش از این سیزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی در دانشگاه شیراز برگزار گردید. اما با توجه به وسعت و همه گیر بودن موضوع و همچنین اهمیت یافتن بحث اشتغال و کارآفرینی در سال‌های اخیر تلاشی مضاعف نیاز بود؛ تا عرصه‌ای ملی در کشور گشوده شود و از تجربیات اساتید،  در این زمینه بهره‌مند گردیم. در نهایت با بررسی فراوان و مشورت با اساتید، دانشجویان و پژوهشگران اهل فن اقدام به برگزاری این رویداد ۲ روزه نمودیم و امیدواریم با جلب همکاری سازمان‌ها و نهادها و همچنین بخش خصوصی که معمولاً پرچم دار نوآوری ها در کشورند، با موفقیت به این امر نائل آییم.
نشانی مطلب در وبگاه چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی:
http://qaus.khu.ac.ir/find.php?item=1.87.29.fa
برگشت به اصل مطلب