چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی- تماس با دبیرخانه
تماس با دبیر خانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 

آدرس دبیرخانه:
 تهران، خیابان شهید مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، طبقه سوم، دبیرخانه چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی  
تلفن: ۰۲۱۸۸۸۹۰۲۷۰
موبایل: ۰۹۳۳۴۶۳۳۲۷۸
قاکس:۰۲۱۸۸۸۹۰۲۴۸
ایمیل: qauskhu.ac.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی:
http://qaus.khu.ac.ir/find.php?item=1.77.15.fa
برگشت به اصل مطلب