چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی- مقدمه
مقدمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 
پس از صد سال از تآسیس اولین دانشگاه (خوارزمی)، آموزش عالی ایران به طور مؤثر قادر به پاسخگوئی درمقابل چالش‌های محیطی نبوده است. یکی از چالش های محیطی که همواره به عنوان دغدغه اصلی پیش روی آموزش عالی بوده موضوع اشتغال دانش آموختگان است. مسئله بیکاری دانش آموختگان نشأت گرفته از کیفیت دانشگاه‌ها و تغییرات زیادی است که در جامعه شکل گرفته است. متأسفانه آموزش عالی به دلایل مختلف سابقه درخشانی در رویاروئی با محیط و تغییرات و تحولات آن از جمله اقتصاد و اشتغال از خود نشان نداده است.برای مثال، در حالی که محیط خارجی شدیداً تحت تأثیرات تکنولوژیک قرار گرفته است اما دانشگاههای کشور به دلایل مختلف تمهیدات چندانی در نوآوری روشهای نوین آموزشی و تحقیقاتی و قابلیت های علمی برای پاسخ گوئی به نیازهای جامعه، از جمله اشتغال، از خود نشان نداده‌اند. سیزده کنفرانس برگزار شده توسط دبیرخانه ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی  تا کنون دستاوردهای خوبی برای ارتقاء کیفیت آموزش عالی و جریان سازی علمی به ارمغان آورده است. در این میان، موضوع اشتغال دانش آموختگان وارزیابی روشها و عملکرد بخش های مختلف دانشگاهی و تلاش برای بهبود کیفیت آموزش عالی تأثیر بسزائی روی تعهد علمی و علاقه مندی به فعالیت های دانشگاهی و رضایت مندی دانش آموختگان  و در نهایت کیفیت خواهد داشت. امید می رود که این کنفرانس بتواند چارچوبی منسجم برای ارزیابی کیفیت دانشگاهها و ارتباط آن با اشتغال دانش آموختگان ارائه نماید.
 
نشانی مطلب در وبگاه چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی:
http://qaus.khu.ac.ir/find.php?item=1.50.23.fa
برگشت به اصل مطلب