ثبت نام در کنفرانس
[ برگشت به فرم ]
 خواهشمند است جهت دریافت لینک شرکت در کنفرانس و  گواهی نامه مقاله و  گواهی حضور در چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی فرم ذیل را تکمیل نمایید.
چنانچه این فرم را تکمیل ننمایید لینک شرکت در کنفرانس، گواهی نامه و گواهی حضور ارسال نمی‌گردد. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگذاریم.
موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 نام ونام خانوادگی:
2 عنوان:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عضو هیات علمی
دانشجو
شرکت کننده آزاد
3 ایمیل:
4 رشته:
5 دانشگاه: